Neva - Vòi máy nóng lạnh
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Số người online: 5
Số lượt truy cập: 977169
Lời giới thiệu


Công ty TNHH Nước giải khát NEVA (đổi tên từ Công ty TNHH Nước giải khát PG) thành lập năm 2005, hoạt động trên diện tích 818 m2.

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - Chân máy nóng, lạnh dùng với loại đóng bình 5 Gallon không vòi.
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - Chân giá Inox dùng với loại đóng bình 5 Gallon có vòi
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng bình 5 Gallon loại không vòi (dùng với chân máy nước nóng, lạnh)
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng bình 5 Gallon loại có vòi (dùng với chân giá inox)
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng chai 500ml (Sản phẩm mới)
Giá : 72.000 VNĐ/Thùng
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng chai 350ml (Sản phẩm mới)
Giá : 72.000 VNĐ/Thùng
Neva - Vòi máy nóng lạnh
Neva - Vòi máy nóng lạnh
Vòi máy nóng lạnh dùng cho cây nước ren ngoài
Giá : 60.000 VNĐ/Chiếc
Nước uống tinh khiết NEVA - Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu ngày 24/03/2016
NEVA - BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SỐ 10/2015/YTHP-TNCB NGÀY 25/04/2015
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT NEVA NHIỆM KỲ 2015 - 2020
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU NGÀY 17/03/2015
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC NGÀY 12-06-2014
NEVA - Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu Vi sinh ngày 30/05/2014
NEVA - Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 10/03/2014
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẾNG KHOAN ĐẦU NGUỒN NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOÁ HỌC 27/02/2012