Neva - Vòi máy nóng lạnh
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Số người online: 3
Số lượt truy cập: 973226
Sản phẩm theo thiết bị
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - Chân máy nóng, lạnh dùng với loại đóng bình 5 Gallon không vòi.
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - Chân giá Inox dùng với loại đóng bình 5 Gallon có vòi
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
Sản phẩm bình 5 Gallon
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng bình 5 Gallon loại không vòi (dùng với chân máy nước nóng, lạnh)
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng bình 5 Gallon loại có vòi (dùng với chân giá inox)
Giá : 25.000 VNĐ/Bình
Sản phẩm đóng chai
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng chai 500ml (Sản phẩm mới)
Giá : 72.000 VNĐ/Thùng
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Nước uống tinh khiết Neva - đóng chai 350ml (Sản phẩm mới)
Giá : 72.000 VNĐ/Thùng
Vật tư, thiết bị ngành nước
Neva - Vòi máy nóng lạnh
Neva - Vòi máy nóng lạnh
Vòi máy nóng lạnh dùng cho cây nước ren ngoài
Giá : 60.000 VNĐ/Chiếc
Nước uống tinh khiết NEVA - Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu ngày 24/03/2016
NEVA - BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SỐ 10/2015/YTHP-TNCB NGÀY 25/04/2015
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT NEVA NHIỆM KỲ 2015 - 2020
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU NGÀY 17/03/2015
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC NGÀY 12-06-2014
NEVA - Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu Vi sinh ngày 30/05/2014
NEVA - Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 10/03/2014
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẾNG KHOAN ĐẦU NGUỒN NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOÁ HỌC 27/02/2012