Neva - Vòi máy nóng lạnh
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA
Số người online: 6
Số lượt truy cập: 964110
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Neva Water - Kết quả phân tích hóa học và vi sinh ngày 15/12/2010

Kết quả phân tích 11 chỉ tiêu hóa học và 4 chi tiêu vi sinh sản phẩm nước uống tinh khiết NEVA của Công ty TNHH Nước giải khát Neva


Tieu chuan san pham Neva 3.gif 


Tieu chuan san pham Neva 4.gif

Nguồn tin: Neva

Các tin cũ hơn:
» Neva Water - Kết quả phân tích hoá học ngày 08/04/2010 (09/04/2010)
» Neva Water - Kết quả phân tích hoá học ngày 05/04/2010 (09/04/2010)
» NEVA WATER - CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (15/08/2009)
» NEVA WATER - CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (15/08/2009)
Nước uống tinh khiết NEVA - Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu ngày 24/03/2016
NEVA - BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SỐ 10/2015/YTHP-TNCB NGÀY 25/04/2015
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT NEVA NHIỆM KỲ 2015 - 2020
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU NGÀY 17/03/2015
NEVA - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC NGÀY 12-06-2014
NEVA - Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu Vi sinh ngày 30/05/2014
NEVA - Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 10/03/2014
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT NEVA NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẾNG KHOAN ĐẦU NGUỒN NGÀY 21/06/2013
NEVA WATER - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HOÁ HỌC 27/02/2012